Jak utworzyć łącze symboliczne w systemie Linux

Jak utworzyć łącze symboliczne w systemie Linux

Dowiązania symboliczne są skutecznym sposobem tworzenia skrótów do katalogów i plików w systemie Linux. Zapewniają one również szybki sposób dostępu do długich ścieżek katalogów. Dowiązania symboliczne są również przydatne w łączeniu się z zasobami na innych komputerach, w sieciach korporacyjnych lub na zdalnych serwerach.

Polecenie ln jest narzędziem do tworzenia dowiązań symbolicznych w systemie Linux. Polecenie to służy do tworzenia zarówno dowiązań twardych, jak i miękkich. Twarde linki są bardziej użyteczne z tych dwóch. Tworzenie twardych łączy sprawia, że wydaje się, iż plik lub folder istnieje w miejscu, w którym znajduje się łącze symboliczne. Twarde łącza zachowują również te same atrybuty pliku źródłowego. Obejmuje to inode pliku i dane pliku.

Miękkie linki, z drugiej strony, działają tak samo jak standardowy skrót. Przekierowują one użytkownika do folderu, w którym znajduje się dany plik. Linki miękkie nie są tak przydatne w wielu przypadkach, ale nadal są przydatne w normalnym zarządzaniu plikami. Są one również jak hiperłącza w Internecie. Mogą być używane do wskazywania plików na różnych systemach plików lub mogą być używane do wskazywania plików na zdalnych serwerach. Miękkie linki nie zawsze są jednak użyteczne i mogą być mylące, jeśli są połączone w łańcuchy.

Polecenie ln używa flagi -s do określenia typu tworzonego łącza. Flaga ta określa, czy zostanie utworzony twardy odnośnik i czy polecenie ln utworzy odnośnik symboliczny. Flaga -s może być również pominięta, jeśli wolisz utworzyć dowiązanie symboliczne bez dowiązania twardego.

Polecenie ln potrafi tworzyć zarówno dowiązania twarde, jak i miękkie. Będziesz mógł utworzyć pierwszy typ łącza tylko wtedy, gdy drugi typ nie jest już na miejscu. Na przykład, jeśli chcesz utworzyć dowiązanie symboliczne do katalogu /var/www/html, nie możesz utworzyć dowiązania symbolicznego do katalogu stock_photos. Sprawiłoby to, że wyglądałoby to tak, jakby plik istniał w folderze /var/www/html.

Można utworzyć dowiązanie symboliczne dla pliku lub katalogu za pomocą polecenia ln. Flaga -s może być pominięta dla dowiązania symbolicznego do katalogu, ale zaleca się jej użycie. Dzieje się tak dlatego, że dowiązania symboliczne nie są dziedziczone przez oryginalny plik. Jeśli dokonasz zmian w uprawnieniach pliku, nie zostaną one odzwierciedlone w dowiązaniu symbolicznym. Ponadto, jeśli usuniesz plik, dowiązanie symboliczne nie będzie mogło działać. Podobnie, jeśli przeniesiesz plik, to również nie będzie mógł działać.

Polecenie ln posiada również stronę man, która zapewnia wyczerpujące spojrzenie na jego funkcje. Można się do niej dostać wpisując man ln w wierszu poleceń. Możesz również zobaczyć stronę man otwierając okno terminala i uruchamiając polecenie. Jeśli masz pytania dotyczące polecenia ln, możesz zostawić komentarz.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane